ANIME INFO

Haikyuu!!: Karasuno Koukou VS Shiratorizawa Gakuen Koukou

Click to manage book marks

Type: Fall 2016 Anime

Plot Summary: The third season of Haikyuu!!.

Genre: Comedy, Drama, School, Shounen, Sports,

Released: 2016

Status: Completed

Haikyuu!!: Karasuno Koukou VS Shiratorizawa Gakuen Koukou

Show Comments

RECENT RELEASE